60 tỷ đô la bốc hơi khỏi thị trường tiền điện tử khi BTC giảm xuống mức thấp hàng tuần: Theo dõi thị trường

19