ADA giảm xuống còn 0,40 đô la khi thị trường chậm lại, liệu 0,35 đô la có đến không? (Phân tích giá Cardano)

84