Arbitrum giảm 25% hàng tuần, Bitcoin giảm xuống mức thấp hàng tháng: Theo dõi thị trường

27