Báo cáo cho biết Ngân hàng Trung Quốc thể hiện sự quan tâm đến các công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông

30