Báo cáo: Ngân hàng Hàn Quốc được phép kiểm tra các công ty tiền điện tử

29