Binance sẽ hủy niêm yết các loại tiền điện tử này bắt đầu từ ngày 8 tháng 9

40

Binance sẽ hủy niêm yết một số cặp giao dịch giao ngay để duy trì thị trường giao dịch chất lượng cao và bảo vệ người dùng.

Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét thường xuyên tất cả các cặp giao dịch giao ngay được niêm yết có tính đến các yếu tố thanh khoản và khối lượng.

  • Binance có Thông báo Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, giao dịch trên tất cả các cặp giao dịch giao ngay sẽ bị tạm dừng.
  • Các lần xóa đầu tiên bao gồm AUDIO/BUSD, BAT/BUSD, BSW/BUSD, CITY/BUSD, CVX/BUSD, FORTH/BUSD, JUV/BUSD và MOB/BUSD.
  • OGN/BUSD, OMG/BUSD, PLA/BUSD, POLS/BUSD, REI/BUSD, RSR/BUSD, SCRT/BUSD, TVK/BUSD và cuối cùng là ADA/BIDR, MATIC/BIDR, UTK/BUSD và ZIL sẽ là đã xóa. /BIDR cũng sẽ dừng.
  • nhưng điều đó di chuyển Sẽ không ảnh hưởng đến tính sẵn có của token trên Binance Spot. Người dùng vẫn có thể giao dịch tài sản cơ bản và tài sản niêm yết của các cặp giao dịch giao ngay trên các cặp giao dịch có sẵn khác trên Binance.
  • Ngoài ra, Binance sẽ ngừng dịch vụ robot giao dịch giao ngay đối với các cặp giao dịch giao ngay bị hủy niêm yết tại thời điểm quy định.
  • Binance Người dùng cũng nên cập nhật hoặc hủy robot giao dịch giao ngay trước khi chấm dứt để ngăn chặn những tổn thất có thể xảy ra. Ngoài ra, người dùng nên chuyển đổi tài sản BUSD của mình sang các tài sản khác có sẵn trên Binance trước tháng 2 năm 2024.