Bitcoin bị từ chối ở mức 28.500 USD, PEPE giảm 11% hàng ngày (Theo dõi thị trường)

34