Bitcoin đang dao động quanh mức 27.000 USD, nhưng những lựa chọn thay thế này đang hoạt động tốt hơn (Market Watch)

16