Bitcoin đạt mức cao nhất trong 10 tháng trên 30.000 đô la

24