Bitcoin đóng cửa ở mức 29.000 đô la sau khi tàu lượn siêu tốc 3.000 đô la: Theo dõi thị trường

83