Bitcoin dừng ở mức 28.000 USD, Toncoin bùng nổ 9% mỗi ngày (Theo dõi thị trường)

32