Bitcoin gặp khó khăn dưới 26.000 USD, nhưng những lựa chọn thay thế này thậm chí còn tồi tệ hơn (Xem cuối tuần)

45