Bitcoin giảm mạnh 1.000 đô la chỉ sau một đêm, thị trường tiền điện tử mất 30 tỷ đô la

25