Bitcoin giảm mạnh xuống còn 25.000 đô la, kích hoạt thanh lý 1 triệu đô la

22