Bitcoin giảm trở lại mức 26.000 USD, gây ra việc thanh lý 100 triệu USD

22