Bitcoin giảm xuống còn 25,3 đô la, nhưng những loại tiền thay thế này còn tệ hơn (Theo dõi thị trường)

19