Bitcoin giảm xuống còn 29.000 đô la, PEPE kết thúc tuần với mức tăng 350% (Theo dõi cuối tuần)

26