Bitcoin giảm xuống dưới 23.000 đô la nhưng các chỉ báo tăng giá nhấp nháy (Phân tích giá BTC)

94