Bitcoin giảm xuống dưới 25.000 USD, Ripple (XRP) giảm 5% mỗi ngày khi thị trường quay trở lại

39