Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần, ApeCoin giảm 8% (Theo dõi thị trường)

17