Bitcoin không thể lấy lại 28.000 đô la, Radix (XRD) tăng 13% mỗi ngày (Theo dõi thị trường)

23