Bitcoin nhắm mục tiêu 28.000 USD, nhưng những lựa chọn thay thế này đang hoạt động tốt hơn (Theo dõi thị trường)

25