Bitcoin ở mức 28.600 đô la, Đệ nhất Cộng hòa được bán cho JPMorgan

70