Bitcoin ổn định ở mức 30.000 đô la trước CPI của Hoa Kỳ (Theo dõi thị trường)

30