Bitcoin rút lui từ 30 nghìn đô la khi XRP giảm xuống còn 0,6 đô la: Theo dõi thị trường

22