Bitcoin tăng trên 29.000 đô la khi nguồn cung M2 giảm xuống mức thấp nhất trong 90 năm

30