Bitcoin trở lại mức 28.000 đô la trong khi Radix (XRD) tăng 22% mỗi ngày (Theo dõi thị trường)

27