Bitcoin trở lại mức 29.000 đô la sau khi giảm xuống dưới 30.000 đô la, Shiba Inu tăng 16% sau 7 ngày: Tóm tắt về tiền điện tử của tuần này

21