Bitcoin vật lộn trên 27.000 đô la, Tiêm (INJ) giảm 12% mỗi ngày: Theo dõi thị trường

28