Bitcoin xóa tất cả lợi nhuận, giảm xuống mức thấp hàng tuần dưới 26 nghìn đô la sau chiến thắng theo thang độ xám (Theo dõi thị trường)

18