BNB đạt mức cao nhất trong 5 tháng, BTC dừng ở mức 38.000 USD trên Báo cáo thanh toán của Binance (Theo dõi thị trường)

16