BNB giảm 5% mỗi tuần, nhưng nó có thể xuống thấp đến mức nào?Ba điều cần lưu ý trong tuần này (Binance Coin phân tích giá)

46