BONE, SUI tăng vọt 20% mỗi tuần, BTC lại đứng ở mức 26.000 USD (quan sát cuối tuần)

30