BTC bị từ chối ở mức 27.500 đô la trong khi LDO, LTC giảm 6% mỗi ngày (Theo dõi thị trường)

12