BTC có thể xuống thấp đến mức nào sau khi giảm 11% hàng tuần? (Phân tích giá Bitcoin)

30