BTC giảm 15% hàng tuần, liệu 20.000 đô la sẽ được giữ lại hay một sự cố khác sắp xảy ra? (Phân tích giá Bitcoin)

100