BTC giảm mục tiêu 28.500 đô la vì giá không thể phá vỡ 30.000 đô la: Phân tích giá Bitcoin

27