BTC hợp nhất dưới 29.000 đô la, nhưng đây có phải là sự bình tĩnh trước cơn bão không? (Phân tích giá Bitcoin)

69