BTC kiểm tra 30.000 đô la sau khi tăng 9% sau 24 giờ, điều gì tiếp theo? (Phân tích giá Bitcoin)

28