BTC lại giảm xuống dưới 26 nghìn đô la, LTC, SHIB, XRP giảm 20% hàng tuần (Theo dõi thị trường)

23