BTC tăng lên 30 nghìn đô la, những người đầu cơ giá lên nhắm mục tiêu đến mức đó tiếp theo (Phân tích giá Bitcoin)

28