Các loại tiền thay thế này giảm 20% hàng tuần trong khi Bitcoin vật lộn ở mức 26 nghìn đô la (Theo dõi thị trường)

21