Các nhà lập pháp Pháp bắt đầu nới lỏng các quy tắc trong Dự luật ảnh hưởng đến tiền điện tử được đề xuất

21