Cái nào sẽ đến đầu tiên trong vài ngày tới, 25.000 USD hay 30.000 USD? (Phân tích giá BTC)

31