Cathie Wood tin rằng SEC Hoa Kỳ có thể phê duyệt nhiều quỹ ETF BTC giao ngay cùng một lúc

26