CBDC hay Stablecoin? Người cha tiền điện tử nói cả hai (Consensus 2023 TRỰC TIẾP)

27