Celsius Các chủ nợ nhằm vạch trần người dùng FTX trong vụ bê bối giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc

23