Chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ nhiều Bitcoin hơn cả MicroStrategy và Tesla cộng lại

36