Chúng tôi đã hỏi ChatGPT sẽ mất bao lâu để Ripple (XRP) đạt được 1 USD?

33