Circle ra mắt stablecoin mới Avalanche chuỗi khối

15